top
logo


98學年度 PDF 列印 E-mail
作者是 Administrator   
週三, 08 五月 2013 06:02

98學年度通過乙級榜單

資處科 電腦軟體應用乙級
實三商 汪彥柔 實三商 陳心怡 實三商 陳虹婷 實三商 張葦柔 實三商 何嘉容 實三商 林棋辰
實三商 何衣倫 實三商 何娩? 實三商 林育玲 實三商 林倢宇 實三商 林資芸 實三商 洪慈君
實三商 張雅涵 實三商 許舒景 實三商 郭姵伶 實三商 陳宜芝 實三商 陳怡臻 實三商 陳昭錦
實三商 陳眉君 實三商 陳儀君 實三商 湯念綺 實三商 楊彩雲 實三商 劉昱君 實三商 鄭雅鈞
實三商 詹嘉靖 實三商 鄭文婷 三處甲 詹翊君 三處甲 邱鉅灝 三處甲 陳煜奇 三處甲 莫茹嘉
三處甲 葉雅雯          
電機科 電器修護乙級
三電甲 呂元凱 三電甲 莊佳諭 三電甲 劉昭毅 三電甲 李冠錡 三電甲 官佳興 實三水 曾富鈺
三電甲 陳朝賢 三電甲 廖宇揚 三電甲 蔡世豪 三電甲 許智凱 實三水 蕭佑暹 實三水 陳立軒
實三水 朱欣貴 實三水 何昆霖 實三水 何俊德 實三水 李易輯 實三水 梁哲鳴 實三水 方登輝
實三水 曾柏鈞 實三水 陳韻文 實三水 蔡昌廷 實三水 陳弘叡 實三水 郭柏寬 實三水 蔡文智
實三水 黃承哲 實三水 林正雄        
電機科 自來水管配管乙級
三電甲 王政凱 三電甲 潘瑋凡        
電機科 氬銲乙級
三電甲 朱哲億          
汽車科 汽車修護乙級
實三汽 林育慶 實三汽 楊宗儒 實三汽 鍾文祥      
資訊科 電腦硬體裝修乙級
三訊甲 王筠雁 三訊甲 陳建銘 三訊甲 歐?豪 實三微 田育彰 實三微 梁景夫 實三微 廖允晟
三訊甲 吳俊樺 三訊甲 陳靜瑤 三訊甲 湯美玟 實三微 池翔躋 實三微 陳士俞 實三微 趙珮媜
三訊甲 李明翰 三訊甲 黃同余 三訊甲 吳東燁 實三微 何青香 實三微 陳俊維 實三微 蔡嘉一
三訊甲 翁翊婷 三訊甲 蔡詔翔 三訊甲 黃文榮 實三微 吳哲豪 實三微 陳韋翰 實三微 賴冠宇
三訊甲 張嘉倫 三訊甲 賴原泰 三訊甲 潘宗裕 實三微 呂有晟 實三微 陳進嘉 三訊丙 邱柏傑
三訊甲 許維仁 三訊甲 羅文廷 三訊甲 洪靖堯 實三微 李政學 實三微 黃文品  
三訊甲 郭世賢 三訊甲 陳裕穎 實三微 王志豪 實三微 林祐州 實三微 黃民吉  
三訊甲 陳玠妤 三訊甲 洪翎甄 實三微 王聖賢 實三微 林耕漢 實三微 黃凱偉  
三訊甲 陳冠緯 三訊甲 李孟哲 實三微 王裕昇 實三微 柳宗佑 實三微 楊宗臻  
餐飲科 中餐烹飪乙級
實三餐乙 黃心俞 三餐甲 陳宏印        
最近更新在 週四, 31 十月 2013 07:37
 

bottom

Designed by WNVS 2013.10.30