top
logo


99學年度 PDF 列印 E-mail
作者是 Administrator   
週三, 08 五月 2013 06:02

99學年度通過乙級榜單

資處科 電腦軟體應用乙級
三處甲 方韋智 三處甲 姚茵馨 三處甲 黃怡君 實三商 尤惠琳 實三商 張硯綸 實三商 賴信強
三處甲 何惠君 三處甲 洪蘭英 三處甲 黃婉筑 實三商 毛勝平 實三商 張馨予 實三商 賴冠樺
三處甲 吳季樺 三處甲 紀?婷 三處甲 黃鼎皓 實三商 王妍心 實三商 陳昭岑 實三商 鍾佳峻
三處甲 吳美霞 三處甲 涂雅茹 三處甲 黃驛程 實三商 王欣怡 實三商 曾凱群 實三商 蘇坤河
三處甲 李瑩瑢 三處甲 翁子航 三處甲 葉于嘉 實三商 吳佩馨 實三商 黃平志 三處乙 林珈卉
三處甲 周杏珊 三處甲 莫桂蓉 三處甲 劉姿怡 實三商 李伊涵 實三商 黃祥瑋 三處乙 嚴繡姿
三處甲 周恕? 三處甲 陳佩華 三處甲 蔡佳蓉 實三商 侯秋敏 實三商 黃意婷  
三處甲 林于評 三處甲 陳姵妤 三處甲 賴宗林 實三商 侯羿綾 實三商 黃意婷  
三處甲 林怡安 三處甲 傅侑萱 三處甲 蘇栩漫 實三商 徐凰婷 實三商 潭千慧  
三處甲 邱庭萱 三處甲 黃小鳳 三處甲 龔雅筑 實三商 涂詩旻 實三商 蔡瓊梅  
電機科 電器修護乙級
實三水電 王威翔 實三水電 柯呈霖 實三水電 吳俞慶 實三水電 呂長旺 三電甲 柯浩勁 三電甲 蔡俊宏
實三水電 胡聖杰 實三水電 虞博楷 實三水電 呂政毅 實三水電 呂哲安 實三水電 林翰寬 實三水電 侯宗霖
實三水電 陳泓學 實三水電 陳保興 實三水電 陳建宏 實三水電 蔡誠修 實三水電 蔡馥屹 實三水電 魏霆瑋
三電甲 徐維成 實三水電 王冠中 實三水電 林煒翔 實三水電 張哲銘 實三水電 蔡雨軒 三電甲 魏郁霖
三電甲 李柏翰 三電甲 林昌宏 三電甲 黃楷揚 三電甲 廖基安 三電甲 顏志宇 三電甲 林賢柏
三電甲 陳彥名 三電甲 賴相儒 三電甲 施柏宇 三電甲 蔡秉修 三電甲 曾竣煜 三電甲 顏銘慶
三電甲 劉冠宇 三電甲 邱文達 三電甲 劉峻宇 三電乙 顏新峰    
電機科 自來水管配管乙級
實三水電 柯佑麟 實三水電 洪嘉俊 實三水電 黃楷傑 三電甲 王琮程 三電甲 李明聰 三電甲 林永翔
三電甲 蔡智雄 三電甲 林則翔        
電機科 冷凍空調乙級
三電甲 徐維成 三電甲 李柏翰 三電甲 陳彥名      
電機科 室內配線乙級
三電甲 魏郁霖 實三水電 王威翔        
資訊科 電腦硬體裝修乙級
三訊甲 李明哲 三訊甲 陳裕昌 三訊甲 蘇晁暘 實三微電 林宗憲 實三微電 陳姵? 三訊乙 李婉菁
三訊甲 李駿廷 三訊甲 傅智弘 三訊甲 鄭育文 實三微電 林俊志 實三微電 蔡伯榮 三訊乙 陳仁興 
三訊甲 林昭宇 三訊甲 黃丞澤 實三微電 王慶源 實三微電 林家揚 實三微電 蔡燕縈 三訊丁 林建學
三訊甲 林翊安 三訊甲 黃舜逸 實三微電 伍姿陵 實三微電 林振偉 實三微電 賴冠維 三訊丁 黃信淵
三訊甲 林義智 三訊甲 楊青海 實三微電 戎台筵 實三微電 林鴻元 實三微電 賴冠豪 三訊丙 吳啟輔 
三訊甲 侯嘉榮 三訊甲 劉柏良 實三微電 呂世佳 實三微電 邱傳翔 實三微電 薛瑋翔 三訊丙 黃智群
三訊甲 施凱文 三訊甲 蕭雅君 實三微電 呂竑昱 實三微電 洪金昇 實三微電 蘇育群 三訊乙 許惠如
三訊甲 徐浚譯 三訊甲 賴忠瑩 實三微電 李俊業 實三微電 郭濬瑋 三訊乙 許華日 實三微電 陳昭文 
三訊甲 連柏凱 三訊甲 謝宗翰 實三微電 周詮融 實三微電 陳怡瑄 三訊乙 陳福楌 實三微電 林佩姍 
三訊甲 陳宏瑋 三訊甲 羅振鵬        
汽車科 汽車修護乙級
實三汽 王俊凱 實三汽 葉宗穎 實三汽 盧欣志      
汽車科 機器腳踏車乙級
實三汽 卲珮琪 實三汽 黃崑銘        
餐飲科 中餐烹飪乙級
三餐甲 陳瑩珊 三餐乙 魯秀雲 三餐甲 洪婉茹 三餐乙 顏秋燕 三餐乙 張致瑋 三餐戊 余昇鴻
三餐乙 顏志全 三餐戊 張于祠        
餐飲科 中式麵食乙級
三餐甲 潘佳伶 三餐乙 廖威翰 三餐乙 黃雅雯 三餐甲 周宜靜 三餐甲 蔡茄銘 三餐乙 蕭鳳儀
三餐乙 林于芳 三餐甲 徐晨翔 實三餐乙 盧珈慧 三餐甲 張嘉玲 三餐乙 陳惠菱 三餐戊 蔡慶煌
實三餐甲 曾奕親 三餐乙 顏秋燕 三餐甲 洪婉茹 三餐甲 陳瑩珊 三餐乙 顏志全  
美容科 女子美髮乙級
實三美髮 王怡茹 實三美髮 李瑜瑄 實三美髮 林青霓 實三美髮 林家嬿 實三美髮 許碧珊 實三美髮 陳彥雄
實三美髮 蔡雯雅 實三美髮 黃怡禎 實三美顏 許玉茹 三美甲 張碧璟    
最近更新在 週四, 31 十月 2013 07:37
 

bottom

Designed by WNVS 2013.10.30