top
logo


教學與行政經歷 列印

      教學與行政經歷

 

萬能工商 食品科主任 

萬能工商 圖書館主任 

萬能工商 人事主任 

萬能工商 總務主任 

萬能工商 圖書館主任 

現任:萬能工商職校 校長   

 

證照:中式麵食加工(酥油皮、糕漿皮)乙級

   中式麵食加工(酥油皮、糕漿皮)丙級

       烘焙食品(麵包)丙級

       飲料調製丙級

       飲料調製丙級術科監評

       中等學校合格教師證

       PVQC專業英文(餐旅類)認證合格

 

 

bottom

Designed by WNVS 2013.10.30