top
logo


私立萬能工商105學年度新生健康檢查收支一覽表(暑期) 列印
週二, 20 十二月 2016 23:03

私立萬能工商105學年度新生健康檢查收支一覽表(暑期)

一、實施日期:105.07.26(暑期)

    對象:建教班

    收入:建教班新()生人數177*350(一般學生健檢)=61950

                  (餐飲科)一般+供膳類500*217=108500

二、實施日期:105.10.25

    對象:正規實用班、二三年級建教班

    收入:正規(實用)人數309*350(一般學生健檢)=108150

                (餐飲科)一般+供膳類500*209=104500

                                      總金額:383100

                                支出金額:合計383100

※本次活動收入與支出達平衡,無任何結餘款項

 

bottom

Designed by WNVS 2013.10.30