top
logo


月報專區 列印
週二, 21 二月 2017 23:49

109.06月報總表

 

109.05彙總表

109.05彙總表1

109.05彙總表2

109.05彙總表3

109.05彙總表4

 

10904彙總表1

10904彙總表2

10904人事費

10904舉債指數

 

109.03月報1

109.03月報2

109.03月報3

109.03月報4

109.03月報5

 

109.02月-人事費

109.02月-科目彙總表1

109.02月-科目彙總表2

109.02月-借款變動表

109.02月-舉債指數

 

109.01-彙總表1

109.01-彙總表2

109.01-舉傎指數計算表

109.01-借款變動表

109.01-人事費 

 

108.12月彙總表1

108.12月彙總表2

108.12月人事明細表

108.12月借款變動表

108.12月舉債指數

 

108.11月彙總表1

108.11月彙總表2

108.11月人事費

108.11借款變動表

108.11舉債指數

 

108.10月匯總表1

108.10月匯總表2

108.10月人事費

108.10借款變動表

108.10舉債指數

 

108.09月彙總表

108.09月彙總表2

108.09月人事費

 

108.08彙總表1

108.08彙總表2

108.08人事費

 

108.07.月報1

108.07.月報2

108.07.月報3

108.07.月報4

108.07.人事費

 

108.06.彙總表1

108.06.彙總表2

108.06.人事費

108.06.舉債指數計算表

 

108.05.彙總表

 

108.04.彙總表1

108.04.彙總表2

108.04.人事費

 

108.03.彙總表1

108.03.彙總表2

108.03人事費

 

108.02.彙總表1

108.02.彙總表2

108.02人事費

 

108.01月彙總表1

108.01月彙總表2

108年01月人事費

 

107.12月彙總表-1

107.12月彙總表-2

107.12月人事費

 

107.11月報科目彙總表1

107.11月報科目彙總表2

107.11月報人事費

 

107.10月份科目彙總表1

107.10月份科目彙總表2

107.10月份人事費

 

107.09月報

107.09月報-1

107.09月人事費

 

107.08月報1

107.08月報2

107.08月人事費

 

107.07月報

107.07月報2

107.07人事費

 

107.06月彙總表1

107.06月彙總表2

107.06月人事費

 

107.05月月報1

107.05月月報2

107.05月人事費

 

107.04月人事費

107.04月科目彙總表

107.04月科目彙總表-1

 

107.03月報1

107.03月報2

107.03人事

 

107.02月報科目彙總表1

107.02月報科目彙總表2

107.02月人事費

 

107.01月報1

107.01月報2

107.01月人事費

 

106.12月彙總表1

106.12月 彙總表2

106.12月人事費

 

106.11 彙總表-1

106.11 彙總表-2

106.11 人事費

 

106.10 彙總表-1

106.10 彙總表-2

106.10 人事費

 

106.09 彙總表

106.09 彙總表-1

106.09 人事費

 

106.08科目彙總表

106.08人事費

 

106年07月彙總表1

106年07月彙總表2

106年07月人事費

 

106年06月彙總表

 

106.05月人事費明細表

106.05月總分類帳個科目彙總表

 

106.04月報科目彙總表

106.04月報人事明細表

 

106.03_1 月報

106.03_2 月報

 

106.02_1 月報

106.02_2 月報

 

106.01_1 月報

106.01_2 月報

 

105.12.總分類帳科目彙總表

105.12.人事費明細表

 

105.11.人事費明細表

105.11.總分類彙總表

 

105.10.人事費明細表

105.10.總分類彙總表

 

105.09.人事費明細表

105.09.總分類彙總表

105.09.總分類彙總表-1

 

105.08.人事費明細表

105.08.總分類彙總表

105.08.總分類彙總表-1

 

bottom

Designed by WNVS 2013.10.30